3.1 ПЕРЕМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ СВОЇМ ХОДОМ

При побудові колони для переміщення майстерні в новий район слід дотримуватися наступних правил:

- більш важкі машини, машини з причепами розміщаються ближче до голови колони;

- у замиканні колони майстерні й інших рухливих засобів, що випливають разом з майстерні, повинні бути рухливі майстерні чи транспортні засоби для використання їхній у разі потреби як тягачі для буксирування несправних машин.

Порядок побудови похідної колони майстерні, крім того, повинний враховувати умови бойової обстановки, стан доріг і колонних шляхів, підготовленість водіїв і інші фактори.

У хвості колони майстерні необхідно мати позаштатного санітарного інструктора з медичною сумкою чи аптечкою для надання першої допомоги потерпілим.

ПАРМ-1 М перемішається, як правило, у повному складі. В окремих випадках майстерня може переміщатися частинами (окремими бригадами).

Особовий склад майстерні перевозиться в кабінах і кузовах майстерень і автомобілів.

Перевозити особовий склад у кузовах причепів не дозволяється.

Для організації руху майстерні у випадку відсутності централізованого регулювання руху на маршруті зі складу ремонтного підрозділу можуть призначатися регулювальники чи група регулювальників, що забезпечуються засобами регулювання руху. Вони слідують в одній з машин у голові колони і виставляються на короткій зупинці на перехрестях, розвилках шляху чи інших місцях, де необхідне реагування руху. Для збору регулювальників призначається одна з машин у хвості колони.

Цей спосіб регулювання руху найбільш доцільний при самостійному русі ремонтної майстерні по маршруті чи при відставанні її на марші від основних підрозділів частини.

Перед переміщенням майстерні в новий район може завчасно висилатися рекогносцирувальна група, що вибирає і позначає місце розміщення майстерні й організує її зустріч у новому районі. При відсутності такої можливості рекогносцировка може проводитися по карті, а район і місце розміщення майстерні може займатися сходу.

В окремих випадках доцільно при підході майстерні до району розміщення висилати зі складу ремонтного підрозділу обличчя чи групу облич для розвідки району і зустрічі колони.

Командир ремонтного підрозділу перед переміщенням майстерні в новий район віддає наказ на марш, у якому вказує:

• зведення про супротивника, характер його впливу на підрозділи технічного забезпечення;

• зведення про свої війська, характер їхньої дії, розміщенні органів керування і підрозділів технічного забезпечення;

• задачі майстерні, район зосередження, терміни прибуття в район і готовності до роботи, пункти регулювання і час їхнього проходження й інші задачі, поставлені старшим начальником;

• після слова «наказую» - задачі підрозділам, маршрут і швидкість руху, час проходження вихідного пункту, порядок побудови і руху колони, дистанції між машинами на зупинках і в русі, місця і час привалів і зупинок, час початку рухи і задачі,

• що має бути виконувати після прибуття в новий район;

• задачі по всебічному забезпеченню руху, організації замикання колони, дозаправлення техніки, регулювання руху на маршруті, захисту охорони й оборони, медичного забезпечення, живлення і відпочинку особового складу;

• порядок оповіщення, керування, зв'язку, користування приладами нічного бачення, міри безпеки і підтримки дисципліни маршу;

• своє місце перебування на марші, свого заступника. Порядок і терміни доповідей про готовність до руху і виконанні відданих розпоряджень перед початком і в ході маршу. Порядок і термін повідомлення старшому начальнику.