2.6 ЕВАКУАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗАСОБАМИ МАЙСТЕРНІ

Організація евакуація автомобільної техніки не входить в основне призначення майстерні ПАРМ-1 М, але наявність у її складі рухливих майстерень МТО-АТ і МРС-АТ, оснащених лебідками і вантажопідйомним устаткуванням і здатних самостійно виконувати ремонтні роботи.  Устаткування  майстерень дозволяє виконуватизадачі по витаскуванню застряглої, перекинутої, заваленої, затонулої автомобільної техніки, приведенню її в транспортабельний стан і транспортуванню з місць виходу з ладу.

До виконання цих задач майстерня ПАРМ-1 М може залучатися за рішенням старшого начальника при організації технічного замикання колон і виділенні виїзних бригад для роботи в складі ремонтно-евакуаційних груп.

Евакуації до місць ремонту підлягає автомобільна техніка, що вимагає поточного ремонту, але не може бути відновлена на місці виходу з ладу. Техніка, що вимагає середнього і капітального ремонту, як правило, евакуюється до маршрутів наступної евакуації чи на збірні пункти ушкоджених машин.

Роботи з евакуації автомобільної техніки повинні виконуватися відповідно до вимог посібника з евакуації автомобільної техніки (М. Воениздат, 1985).