2.5 КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

З метою своєчасного і якісного виконання виробничих завдань у ремонтному підрозділі передбачаються заходи для раціонального використання матеріальної частини, особового складу, запасних частин і ремонтних матеріалів, часу, що відводиться на виконання задач, організується взаємодія між відділеннями і робочими постами.

Командир ремонтного підрозділу здійснює загальне керівництво виробництвом, організує розгортання робочих постов, підготовку матеріальної частини до роботи, приймання машин у ремонт і видачу їхній з ремонту, оформлення обліково-звітної документації.

Планування виробництва полягає в складанні командиром підрозділу план-графіка за три дні до початку планованого періоду на підставі плану-завдання, отриманого від старшого начальника. План-графік складається відповідно до вимог Інструкції з планування і ведення обліку і звітності по технічному обслуговуванню і ремонту автомобільної техніки в ремонтних майстернях військової частини і з'єднання (М: Воениздат, 1978).

У встановлений термін командир ремонтного підрозділу доповідає безпосередньому начальнику про виконання плану-завдання по ремонті машин і представляє звіт про стан і роботу ремонтного підрозділу.