1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Трансмісія автомобіля (силова передача) - це сукупність агрега­тів і механізмів, через які обертовий момент колінчатого валу двигуна, змінюючись за величиною і напрямком передається на ведучі колеса.

Обертовий момент на ведучих колесах автомобіля залежить від передавального числа трансмісії, яке дорівнює відношенню кутової швидкості колінчастого вала двигуна до кутової швидкості ведучих коліс. Передавальне число трансмісії вибирається в залежності від призначення автомобіля, параметрів його двигуна і потрібних динамі­чних якостей.

Трансмісії за способом передачі крутного моменту поділяють на механічні, гідравлічні, електричні й комбіновані (гідромеханічні, еле­ктромеханічні).

На вітчизняних автомобілях найпоширеніші механічні трансмі­сії, в яких передавальні механізми складаються з жорстких, що не де­формуються, елементів (металевих валів і шестерень). На автобусах Лікінського й Львівського заводів, а також на великовантажних авто­мобілях БелАЗ застосовуються гідромеханічні трансмісії з автомати­зованим перемиканням передач. Частина великовантажних автомобі­лів БелАЗ мають електромеханічну трансмісію з мотор-колесами.

Електромеханічна передача - замість зчеплення має генератор, замість коробки передач - електродвигун. Решта механізмів залиша­ється.

Гідромеханічна передача - замість зчеплення має гідротрансфо­рматор, замість коробки передач - планетарну коробку передач (Т-72,

МАЗ-5з5).

Гідрооб'ємні й електричні трансмісії мають однакові схеми.

Гідрооб'ємні - насос, з'єднаний трубопроводами з гідромотора­ми, встановленими у ведучих колесах автомобіля.

Електричні - генератор, струм від якого поступає до електро­двигунів із колесами.