Анотація

 

Будова і конструкція військової АТ Трансмісія. Конспект лекцій - В.І. Кубіч

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ТЕКСТИ (конспект) лекцій з дисципліни

Будова і конструкція військової АТ Трансмісія

для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт військової АТ"

2006

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Будова і конструкція військо­вої АТ". Трансмісія. Для студентів спеціальності "Експлуатація і ре­монт військової АТ". Укл. В.І. Кубіч, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 - 36 с.

Укладач:        В.І. Кубіч

Рецензент:      К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:      В.І. Кубіч

Затверджено на засіданні кафедри військової підго­товки

Протокол № _7_ від " 25 " січня 2006

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як текст (конс­пект) лекцій з дисципліни " Будова і конструкція військової АТ ". Трансмісія. Для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт війсь­кової АТ". Протокол № 7 від " 25 " січня 2006.з