7.2  КЛАСИФІКАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛІВ

При повороті автомобіля або при прямуванні по нерівностях до­роги головне колесо проходять різні шляхи. Тому зв'язок між колеса­ми повинна бути диференціальної, тобто повинна мати два ступені свободи. У цьому випадку кожне колесо незалежно друг від друга може проходити свій шлях. При цьому до коліс завжди підводиться головний момент , що крутить. Ці функції виконує механізм із двома ступенями свободи, що одержав найменування «диференціал».

Іноді диференціалом називають муфту вільного ходи, що при повороті автомобіля відключає передачу силового потоку на колеса борта, що забігає. Ніяких ознак диференціала в цій муфті немає. У си­ловій передачі повно привідних автомобілів диференціали встанов­люються не тільки в головних мостах (між колісні диференціали), але також між мостами або візками мостів (між осьові і між тележечні диференціали) і між бортовими приводами (між бортові диференціа­ли). У повно привідних шарнірно-зчленованих машинах і активних поїздах вони встановлюються також між силовими приводами окремі ланки машини (міжзвеньеві диференціали).

Призначення всіх перерахованих диференціалів те ж, що і між колісних: вони повинні створювати диференціальний зв'язок між різ­номанітними частинами силового приводу. Тому тут розглядаються загальні властивості поряд із між колісними диференціалами.

Диференціали класифікуються по таких ознаках:

- по кінематичних властивостях: симетричні і несиметричні

(рис.7.4);

- по розмірі внутрішнього тертя або коефіцієнта блокування з малим внутрішнім тертям і з підвищеним внутрішнім тертям із по­вним блокуванням;

- по засобі блокування: із примусовим блокуванням; що само блокуються (частково або цілком);

- по конструктивних ознаках: зубцюваті (шестеренчасті) конічні (рис.7.5) і циліндричні; зубцюваті з додатковими фрикційними муф­тами; зубцюваті з гідравлічними або гідромеханічними муфтами; чер­в'ячні; кулачкові (рис.7.6.) із радіальним і осьовим розташуванням ку­лачків.