7.1  ГОЛОВНІ ПЕРЕДАЧІ

Головною передачею називаються механічні редуктори, встано­влювані в головних мостах або безпосередньо біля головних коліс ав­томобіля.

Збільшуючи передатне число силової передачі на постійний розмір, головна передача забезпечує:

- узгодження швидкісної характеристики двигуна з тягово-динамічною характеристикою автомобіля на розрахункової (звичайно прямі) передачі в коробці передач, зокрема, одержання при даних оборотах двигуна необхідної максимальної швидкості прямування ав­томобіля;

- зміну моменту , що крутить, як по розмірі, так і по напрямку його дії при передачі енергії від двигуна, розташованого уздовж по­довжньої осі автомобіля, до коліс під кутом 90 градусів ;

- зменшення моменту, що крутить, в агрегатах силової передачі, що розміщуються до головної передачі, що сприяє зменшенню ваги і габаритів останніх.

У зв'язку з тим, що автомобільні двигуни є високо оборотними, редуктори головної передачі з великим передатним числом є на всіх сучасних автомобілях незалежно від типу і компонування їхньої сило­вої передачі.

По числу і місцю розташування редукторів головні передачі розділяються на чотирьох виду:

- мостові центральні передачі, що подають собою центральний (між колісний) редуктор, встановлений у середній частині моста; до цього виду ставляться передачі майже всіх легкових і вантажних ав­томобілів багатоцільового призначення (наприклад, передача автомо­білів ГАЗ-53, ЗІЛ-130 і ін.) і більшості багатоцільових автомобілів (УАЗ-469, ГАЗ-66, ЗІЛ-131, Урал-375, КАМАЗ-4310, КРАЗ-255, 260 і інші);

- мостові рознесені передачі, що складаються з одного центра­льного і двох кінцевих бортових або колісних редукторів (МАЗ-537,

543);

- бортові передачі, що складаються з одного центрального між бортового редуктора і декількох кінцевих бортових редукторів, роз­ташованих біля кожного головного колеса («Колхіда»);

- роздільно-бортові передачі, що складаються тільки з кінцевих бортових і колісних редукторів (ЗІЛ-135ЛМ).

Мостові центральні передачі класифікуються по таких ознаках:

- по числу ступенів: на одноступінчаті (одно швидкісні) і дво-ступінчаті (двох швидкісні), останні іноді застосовуються на сідель­них тягачах і вантажних автомобілях великої вантажопідіймальності, корисне навантаження яких, змінюється в широких межах;

- по числу пар шестерень, що знаходяться в зачепленні на оди­нарні і подвійні (рис.7.1).

Одинарні передачі у свою чергу, у залежності від виду зачеплення шестерень, можуть бути конічні (рис.7.2), гепоїдні (рис7.3) і черв'ячні.

Подвійні передачі звичайно являють собою сполучення конічної або гепоїдної пари з парою циліндричних зубцюватих коліс.

 

По взаємному розташуванню валів і шестерень вони діляться на непрохідні передачі і прохідні передачі. На вході передач із непрохід­ним головним валом звичайно встановлюється конічна пара, а на ви­ході циліндрична зі знаною шестернею, прикріпленої до корпуса між колісного диференціала. У передачах із прохідним валом перша пара шестерень може бути або конічної (автомобіль Урал-375), або цилінд­ричної. У мостових рознесених передачах функцію другий (циліндри­чної) пари шестерень виконують два бортових редуктори (БТР-60П і

ін.).

У бортових і роздільно-бортових передачах у кожного колеса встановлюються конічні і циліндричні редуктори.