1.З.1. Формати протоколів

IPX

Поле Довжина (байт)

Контрольна сума 2 Довжина пакета 2 Керування транспортуванням 1 Тип пакета 1

Адреса одержувача:

Номер мережі 4 Адреса станції б Сокет (порт) 2

Адреса відправника:

Номер мережі 4 Адреса станції б Сокет (порт) 2

Дані 0 -- 54б

Номер мережі одержувача:

1.0.0.0.0 - адреса втій же мережі. що і мережа відправника

2.l.l.l.l - широкомовна адреса

З. n.n.n.n - конкр етна адр еса мер ежі

Адреса станції

l.l.l.l.l.l.l - широкомовна адреса

2.0. n.n.n.n.n. - індивідуальна адреса станції

3.1. п.п.п.п.п - групова адреса

Номер порту - адреса конкретної програми на Р.С. чи Сервері:

- 0000Н-і4000Н - зарезервовано Novell

- 400lH--8000H - призначаються динамічно

- 800lН-iFFFFH - призначені для розроблювачів мережного ПО

Довжина пакета IPX складає не менш З0 байт. Пакети меншої довжини автоматично скидаються.

Байт транспортування служить для "відловлювання" зациклившихся і "заблудлих" пакетів у великих мережах. При проходженні з одного сегмента в інший стан байта инкрементуеться. При досягненні числа 1б пакет скидається.

Тип пакета вказує на протокол верхнього рівня

SPX

Поле Довжина (байт)

Міжмережний заголовок З0 Керування зв'язком l Тип протоколу даних l Ідентифікатор каналу відправника 2 Ідентифікатор каналу одержувача 2 Послідовний номер 2 Номер квитанції 2 Максимальний номер 2

Дані ?