1.2 Методи доступу і протоколи передачі даних.

ППД - процедура обміну між робочими станціями. Стандарти IEEE802

IEEE802.3 Метод доступу Etherne, розроблений фірмою XEROX у 1975 р. для топології ЗШ Метод множинного доступу з прослуховуванням несучої і дозволом конфліктів (CSMA/CD). Конфлікти сповільнюють роботу тільки при кількості станцій перевищуючої 80 - 100. IEEE802.4 Метод доступу Arcnet (розробка Datapoint Group) -- широкомовний метод доступу для топології Зірка

IEEE802.5 Метод доступу Tocken Ring розроблений фірмою IBM для топології кільце -- метод доступу з маркером.

4 Інформаційні Технології

Протоколи передач даних

IPX (Internetwork Packet Exchange) - протокол передачі даних без підтвердження. протокол міжмережної передачі (транспортний рівень). По даному протоколі робочі станції можуть обмінюватися пакетами (блоками) даних без підтвердження. Базовий протокол Novell. SPX (Sequenced Packet Exchange) - протокол послідовного обміну пакетами. Здійснює зв'язок між конкретними Р.С. з підтвердженням (мережний рівень)

NETBIOS (Network Basic InputlOutput System). Використовується в IBM-мережах для обміну даними між Р.С. (вкл. мережний. транспортний і сеансовий рівень).

TCPIIP (Transfer Communication Protocol I Internet Protocol) - протоколи операційної системи UNIX. Передача даних через мережу

1. Користувач надсилає запит мережному додатку (наприклад E-mail) на користувальницькому і рівні представлення.

2. Запити через рівень представлення передаються на сеансовий рівень. де розбиваються на пакети і відкривається сеанс між двома системами.

3. Після установки сеансу зв'язку кожні нижчестоящий рівень мережі взаємодіє звідповідним йому рівнем іншої мережі.

4. Драйвер транспортного рівня готує пакет для точної передачі? додаючи до нього інформацію для виявлення і виправлення помилок (SPX. TCP). службового номера і передає на пакет на мережний рівень.

5. Драйвер мережного рівня планує найкращий маршрут до місця доставки. додаючи інформацію про маршрутизацію (IPX. IP) і передає пакет рівню керування передачею (канальний). де готується для передачі і задає метод передачі даних .

6. Пакет передається в мережу. використовуючи даний метод доступу . наприклад. CSMAICD.