1.1. Мережні топології:

- Загальна шина

- Кільце

- Зірка

 

-   Гібр идна тополог ія.

Семиуровнева стандартна архітектура мережі: (стандарт OSI-ISO)

1. Фізичний рівень (Physical Layer) - визначає стандарти на рівень ішвидкість передачі електричних сигналів.

2. Рівень керування передачею даних (Data Link Layer). - стандартизує порядок передачі даних (розмір кадру, схему корекції помилок).

3. Мережний рівень (Network Layer) - керування потоком даних від вузла до вузла (буферізація, мар шрутизація).

4. Транспортний рівень (Transport Layer) - поділ ізборка пакетів даних, узгодження мережних рівнів несумісних мер еж (шлюзи).

5. Сеансовий рівень - взаємодія між двома вузлами, керування доступом.

6. Рівень представлення (Presentation Layer) - стандартизація шифрування, стиску, кодового пр едставлення даних.

7. Рівень додатків (Application Layer) - підтримка прикладного програмного забезпечення.