l. Локальні обчислювальні мережі

Мережа - група комп'ютерів. з'єднаних між собою спеціальною апаратурою. що забезпечує обмін даними між будь -якими вузлами даної групи.

Міжвузловое з 'єднання може бути:

1. Безпосереднім (двоточковим).

2. Через інші вузли

Робоча станція - будь-який вузол мережі. що має адресу. Сервери - керуючі центри. або концентратори даних.

Локальні мережі - як правило розташовувані в рамках одного підприємства. що використовують високошвидкісні цифрові лінії зв'язку.

Глобальні мережі - як правило розповсюджені на групи регіонів. країн і континентів. що використовують як цифрові (оптоволоконі). так і низькошвидкісні (аналогові що комутируються. телефонні) лінії зв'язку ■

Мережна взаємодія - спільне використання обчислювальних ресурсів.

1. Взаємодія типу "Terminal-Host" - модель взаємодії на основі принципу централізованих обчислень ("centralized computing"). Характерно для мереж UNIX.

2. Розподілена обробка щформації - ("distributed computing")

ЗАДАЧА

УЗЕЛ1

 

УЗЕЛ2

ПОДЗАДАЧА 1

 

ПОДЗАДАЧА 2

Рис. 1 Розподілена обробка інформації.

3.  Спільні обчислення (collaborative computing). Усі вузли мережі спільно вирішують ту саму задачу.

По способі взаємодії між мережними вузлами мережна архітектура підрозділяється на:

1. Клієнт-Сер вер (Client-Server)

2. Однорангові мережі ("Peer - to - peer" - "рівний зрівним").

Програми-сервери забезпечують наступні види мережних сервісів (служб):

1. Файловий

2. Печатки

3. Повідомлень

4. Додатків

5. Баз даних

Види мережних пристроїв:

1. Сполучні рознімання - connectors

2. Повторювачі - repeaters

3. Перетворювачі - adapters

4. Модеми - modems

5. Мости - bridges

6. Хаби - hubs

7. Комутатори - switches

8. Маршрутизатори - routers

9. Концентратори - concentrators