2.6.2. CGI перемінні оточення

Наступн перем нн оточення не є специф чними по тип запит в встановлюються для вс х запит в.

SERVERBSOFTWARE

Назва і версія інформаційногосервера, що відповідаєна запит (і запускає шлюз). Формат ім'я/версія

SERVERBNAME

Ім'яхоста, на якому запущений сервер, DNS м'я, чи IP адреса вт м вид , уякомув н представленийу URL.

GATEWAYBINTERFACE

Версія CGI специфікації на той момент, коли компілювався сервер. Формат CGI/версія

Наступн перем нн оточення є специф чними для р зних запит в, заповнюються перед викликом шлюзу:

SERVERBPROTOCOL

Ім'яі версія інформаційного протоколу, уякому прийшов запит. Формат протокол/версія

SERVERBPORT

Номер порту, на який був посланий запит

REQUESTBMETHOD

Метод, що був використаний для запиту. Для HTTP, це "GET", "HEAD", "POST^ix д. PATHINFO

Додаткова інформація про шлях, що передав клієнт. Іншими словами, доступ до шлюзу може бути здійсненийпо в ртуальному шляху, за яким випливає деяка додаткова нформац я. Ця нформац я передається в PATHBINFO.

PATHBTRANSLATED

Сервер передає перетворену верс ю PATHBINFO, що м стить усоб шлях, перетворенийз в ртуального у ф зичний.

SCRIPTBNAME

В ртуальнийшлях до шлюзу, що повинний виконуватися, використовуванийдля одержання URL.

QUERYBSTRING

Інформац я, що випливає за ? у URL, до якого в дноситься даний шлюз. Це нформац я являєсобою рядок запиту. Вона не повиннабути декодованані вякому разі. Поза залежністювід командного рядка ця перемінназавжди повинна бути встановленапри наявност такої нформац ї, .

REMOTEBHOST

Ім'яхоста, що робить запит. Якщо сервер не має такої нформац ї, в н повинний установити REMOTEBADDR, аце поле залишити не встановленим.

REMOTEBADDR

IP адреса хоста, що робить запит.

AUTHBTYPE

Якщо сервер підтримуєідентифікаціюкористув ача ішлюз є захищенимвід стороннього доступу, цей специфічний для протоколу метод дентиф кац ї використовуєтьсядля перев рки користувача.

REMOTEBUSER

Інформац йн Технолог ї О.В.Стрельцов 45

Використовуєтьсяв ситуац ях, аналог чних попередньому випадку, для збереження мен користувача.

REMOTEBIDENT

Якщо HTTP сервер підтримуєідентифікаціюкористувачазгідно RFC 93l, то ця переміннабуде містити ім'я користувача, отримане в д сервера.

CONTENTBTYPE

Для запитів, що містять додаткову інформацію, такі як HTTP POST і PUT, тут міститься тип даних цієї інформації

CONTENTBLENGTH

Довжина даних, що передає клієнт.

На додаток до цього, якщо запит м стить додатков полючи заголовка запиту, вони м стяться в перемінні оточення зпpефiксoмHTTP_, за яким випливає імя заголовка. Будь-які символи '-' у заголовку міняються на символи підкреслення     Сервер може виключити будь-які заголовки, що він вже обробив, такі як Authori]ation, Content-type, і Content- length. Якщо необхідно, сервер може виключити будь-як (чи взагал ус ) додатков полючи заголовка увипадку, коли їхнє включення може привести до перевищення меж розм ру перем нн оточення. Прикладом такої перем нної може служити перемінна HTTP ACCEPT, що була визначена в специфікації CGI/l.0. Іншим прикладом може служити заголовок User-Agent.

HTTP_ACCEPT

Список MIME тип в, що кл єнт може обробити, як задано в HTTP заголовках. Інш протоколи повинн одержати цю інформаціюз інших місць (якщо вона їм необхідна). Кожен тип уцьому списку повинний бути відділенийкоми згідно HTTP специфікації Формат тип/підтип, тип/підтип

HTTP_USER_AGENT

Переглядач, що використовуєклієнт для посилки запиту. Загальний формат програма/версія бібліотека/версія.