ЗМІСТ

1. Локальні обчислювальні мережі...............................................................................................................З

1.1. Мережні топології:...............................................................................................................................4

1.2 Методи доступу і протоколи передачі даних.....................................................................................4

1.3. Мережні операційні системи...............................................................................................................5

1.3.1. Формати протоколів......................................................................................................................5

1.3.2. Стік протоколів UNIX...................................................................................................................7

1.4. Апаратне забезпечення ЛВС...............................................................................................................7

1.5. Засоби побудови об'єднаних мереж...................................................................................................8

1.5.1 Мости..............................................................................................................................................8

1.5.2. Маршрутизатори............................................................................................................................9

1.5.3. Способи одержання інформації про маршрутизацію:................................................................9

1.5.4. Міжмережні кабелі ікабельні концентратори..........................................................................10

1.5.5. Шлюзи...........................................................................................................................................10

1.6. М іжмер ежна пер едача даних............................................................................................................10

2. Інтернет-технології...................................................................................................................................11

2.1. Мова HTML........................................................................................................................................11

2.2. Каскадні таблиці стилів.....................................................................................................................13

2.3. Керування переглядом сторінок Web-вузла. JavaScript.................................................................15

2.3.1. Модель об'єктів JavaScript - об'єкти Navigator'а.......................................................................16

2.3.2. Методи об'єктів і властивості об'єктів. Керування потоком обчислень.................................16

2.3.3. Події..............................................................................................................................................17

2.3.4. Масиви..........................................................................................................................................18

2.3.5. Графіка..........................................................................................................................................18

2.3.6. Стеки гі пер текстових по силань..................................................................................................20

2.3.7. Фрейми івікна..............................................................................................................................20

2.3.8. Спадкування коду скриптів різними сторінками......................................................................21

2.3.9. Java. JavaScript і Plug-ins.............................................................................................................22

2.3.10. Прийоми програмування на JavaScript....................................................................................22

2.4. PHP......................................................................................................................................................29

2.4.1. Основи мови.................................................................................................................................29

2.5. PERL....................................................................................................................................................35

2.5.1. Від простого до складного..........................................................................................................35

2.5.2. Синтаксис......................................................................................................................................36

2.6. CGI - Common Gateway Interface......................................................................................................43

2.6.1. Аргументи командного рядка.....................................................................................................44

2.6.2. CGI перемінні оточення..............................................................................................................45

2.6.3. Вивід інформації шлюзом...........................................................................................................46

2.6.4. HyperText Transfer Protocol - протокол обміну WWW - серверів...........................................48

2.6.5. Windows CGI інтерфейс..............................................................................................................53

2.8. Web-сервер Apache............................................................................................................................61

ЛІТЕРАТУРА...............................................................................................................................................62