2.3.9. Java, JavaScript і Plug-ins

Унов ій версії мови їсти можлив ість організувати взаємодія між Java-applet'ами і JavaScrip-скриптами. Досягається це за рахунок використання атрибута MAYSCRIPT у контейнер APPLET. Власне в JavaScript визначений об 'єкт типу APPLET, до якого можна звертатися або по імен і, або по індексі вмасив і applet'ов. Уцього об'єкта єтільки одна властив ість - і м'я. Н і які-небудь інші чи властивості методи для даного типу об'єктів не визначен і . Самі деталі взаємодії applet^ і скриптів найкраще обговорювати в рамках програмування Java applet'ов, тому тут ми ці особливості опустимо.

Крім apple-Ґов JavaScript дозволяє працювати і з Plug-ins. Останні представляють із себе масив в дпов дного типу, для якого визначений ряд властивостей. Використовуючи ц властивост можна визначити встановлені plig-ins і їхньої в ідпов ідності MIME-типам. Призначити plug-ins чи ман пулювати ними не можна.

Вбудовування в HTML- документ

Для вбудовування скриптів утіло HTML- документа використовується контейнер SCRIPT. Не всі програми перегляду здатні розпізнавати і виконувати скрипти, тому саме тіло скрипта м іститься в контейнер коментарю.