2.3.5. Графіка

До Navigator 3.0 у JavaScript використовувалися тільки убудовані об'єкти типу Image. Унов і йвер мови з'явився конструктор для цього типу об'єкт в:

new_image = new Image() new_image = new Image (width,height)

Часто для цілей створення мультиплікації створюють масиви граф ічних об 'єктів, що потім прокручують один за ншим: img_array = new Array() img_array[O] = new Image(5O,1OO) img_array[l] = new Image(5O,lOO)

img_array[99] = new Image(5O,lOO)

Воб'єкта Image снує lO властивостей, зяких, мабуть, найважлив шим є src. Так, для присвоювання конкретних картинок елементам масиву img_array варто скористатися наступною посл довн стю команд:

img_array[O].src = "imagel. gif" img_array[l].src = "image2. gif"

img_array[99].src = "imagelOO. gif"

Уданому випадку можна було скористатися циклом для присвоєння мен, тому що вони можуть бути складені зконстант і значення індексної перем інної. Унов ій версії мови об'єкт типу Image можна по іменувати у HTML-теге IMG. П ісля цього можна звертатися до нього по і мені. При цьому варто враховувати, що якщо Image використовується усередин форми, то в н є властив стю ц єї форми. Це значить, що для наступного граф чного об'єкта повинн бути використан р зн складен ме на:

<imgname=car src=car.gif> <- і- Убудований удокумент об'єкт document.car.src = "car1.gif"

<form name=kuku>

<img name=car src=car. gif> <- Убудований уформу документ. </form>

document.kuku.car.src = "carl.gif"

Однак, найбільше часто вприклад ах використання скриптів можна зустріти звертання до Image по індексі вмасиві всіх графічних об'єктів даної сторінки. Якщо наш об'єкт, наприклад, єдругим Image на сторінці, то будь в ін усередині чи форми за її межами, до нього завжди можна звернутися по ндекс :

document.images[1].src = "carl.gif"

Досить часто використовують не мультиплікацію, авибір картинки через OPTION, інший новий об'єкт JavaScript. При цьому можна через поле форми SELECT змінювати не тільки саму картинку, але і гіпертекстове посилання, що може бути зв'язана зці єю картинкою. На гіпертекстове посилання також можна посилатися по ндекс :

document.links[index].href = kuku.html

Даний прийом виправданий з погляду нтерфейсу нав гатора. При використанн такого сорту масив в посилань не потр бно їхнє тривале перерахування листання стор нки в робоч й област нав гатора - можна просто вибрати посилання з "випадаючого" меню. Інший спос б для скорочення числа натискань на клав ш - використання под й. Ут мже об'єкт OPTION можна використовувати под я onChange, що робить необов'язковим натискання кнопок типу submit. Уцьому випадку досить буде просто вибрати альтернативу і перейти до нової сторінки в ідразу після вибору.