2.3.4. Масиви

Перший тип нових об'єктів, що ми розглянемо, ємасиви. Тип "Array" введений у JavaScript 1.1 для можливості маніпулювання самими різними об'єктами, що відображаються Navigator'ом. Це -список усіх гіпертекстових посилань даної сторінки Website, список усіх картинок на даній сторінці, список усіх applet'ов даної сторінки, список всіх елементів форми іт. п. Користувач може створити і свій власний масив, використовуючи конструктор Array(). Робиться це втакий спосіб:

new_array = new Array ()

new_array5 = new Array(5)

colors = new Array ("red","white","blue")

Розмірність масиву може динамічно змінюватися. Можна спочатку визначити масив, апотім привласнити одному зйого елементів значення. Як тільки це значення буде привласнено, зміниться і розмірність масиву:

colors = new Array() colors[5] = "red"

Уданому випадку масив буде складатися з 6 елементів, тому що першим елементом масиву вважається елемент зіндексом 0. Для масивів визначені три методи: join, reverse, sort. Join поєднує елементи масиву в рядок символ в, як аргумент уцьому метод задається розд льник:

colors = new Array("red","white","blue") string = acolorsjoin("+")

У результаті виконання присвоювання значення рядку символів string ми одержимо наступний рядок:

string = "red + white + blue"

Інший метод, reverse, змінює порядок елементів масиву на зворотний, аметод sort відсортировує їх упорядку зростання. У масивів єдві властивості: length і prototype. Length визначає число елементів масиву. Якщо потрібно виконати деяку рутинну операцію над всіма елементами масиву, то можна скористатися циклом типу:

color = new Array("red","white","blue")

n = 0

while(n != colors.length)

{.... оператори тіла циклу ...}

Властив сть prototype дозволяє додати властивост до об'єкт в масиву. Однак найб льше часто, у програм на JavaScript використовуються убудован масиви, головним чином граф чн образи (Images)  г пертекстов посилання (Links).