2.3.3. Події

Важливим елементом мови єподії. Програміст використовує події для виконання визначених частин програмного коду скрипта. Один знайбільше часто використовуваних прийомів - виконання визначених д й у момент завантаження стор нки в Navigator.

Не будемо перел чувати вс под ї, але згадаємо про найб льше часто використовуван :

•onLoad - виконання скрипта чи функції при завантаженні; onChange - породжується при зміні значення елемента форми; onClick - породжується при виборі об'єкта (button, checkbox іт.п.); onSelect - породжується при вибор текстового об'єкта (text, textarea); onSubmit - при натисканн на кнопку Submit; onUnload - при переході до іншої сторінки.

Поява Netscape Navigator 3.0 інової версії JavaScript 1.1 змушує продовжити огляд можливостей керування сценар ями перегляду Website, що був опубл кований у попередньому випуску "В дкритих Систем Сьогодн " (CW N 46, 1996). Унов йверс ї мови були введен : можлив сть взаємодії JavaScript і Java, визначення встановлених plug-ins, визначені нові типи об'єктів (Area, Function, Image) іряд інших особливостей, що на думку розроблювачів повинні підвищити міць програмування на JavaScript.