2.3.2. Методи об'єктів і властивості об'єктів. Керування потоком обчислень

Кожний зцихклас в має функц ї керування об'єктами класу - методи. Самими головними їхнього цього метод в єт , котр дозволяють перепризначувати значення об'єкт в. Робиться це звичайно по операц ї присвоювання. Узагал , ус типи оператор в, що п дтримуються звичайними мовами програмування, реалізовані JavaScript (+,-,*, /, %, >>,<<, +=, -=, ...). При цьому оператор додавання "+" при роботі зрядками означає конкатенацію останніх, тобто додавання в кінець рядка новий рядок:

s = "string1"+"string2"

Крім операцій зчисламийописів стандартних класів у JavaScript єкомандикерування потоком обчислень:

•break - примусовий вихід з циклу; while(i &lt 6)

{

if(i==3) break;

}

•continue - перехід у кінець циклу;

while(i &lt 6)

{

if(i==3) continue;

}

•for - цикл;

16 Інформац йн Технолог ї for(i=0;i<9;i++)

.{.. .}..

•for - цикл властивостей об'єкта (перем нних визначених уклас ); for(i in obj)

{

str = obj[i]

}

•if..else - умовний оператор;

if(i>0)

.{.. .}..

else

.{.. .}..

•wile - умовний цикл; wile(j==k)

{

k-- ;

}

•var - оператор оголошення перем нної.

var kuku = "kuku" Тип перем нної визначається по привласненому їй значенню.

Перерахован тут оператори не представляють повного перел ку оператор в JavaScript, але їхн й цілком достатньо для виконання практичних занять.