2.3.1. Модель об'єктів JavaScript - об'єкти Navigator'a

Ідея JavaScript дуже проста. Всі операції, які можна виконувати впрограмі на JavaScript, описують дії над добре відомими і зрозумілими об'єктами, який є елементи робочої області програми Netscape Navigator і контейнери мови HTML. Власне об'єктна орієнтованість JavaScript на цьому і кінчається. /тількиоб'єкти з набором властивостей інабір функцій над об'єктами. Останні називаються методами. Крім методів існують іінші функції, що більше схожі на функції з традиційних мов програмування ідозволяють працювати зі стандартними математичними чи типами керувати процесом виконання програми. Ще в JavaScript єпод ї- аналог програмних переривань. Ц под ї також ор єнтован на роботу в World Wide Web, наприклад, завантаження стор нки в робочу область Navigator'a чи вибір гіпертекстового посилання. Використовуючи події, автор гіпертекстової сторінки іпрограми її що відображає може організувати перегляд динамічних об'єктів, наприклад, що б жить рядок, чи керування багатов конним нтерфейсом.

Опис ієрархії класів

Всі убудовані об'єкти JavaScript беруть свій початок від робочої області Netscape, іїхній можна представити увиді наступної ієрархії:

<Малюнок>

Крім цих класів об'єктів користувач може створювати ісвої власні. Але звичайна більшість програм використовують цю систему клас в не створюють нових.