2.3. Керування переглядом сторінок Web-вузла. JavaScript

Сучасн г пертекстов  нформац йн системи умовно можна представити увид сукупност дек лькох компонентів: системи збереження гіпертекстових об'єктів, системи відображення гіпертекстових об'єктів, системи підготовки гіпертекстових об'єктів ісистемипрограмування перегляду сукупності гіпертекстових об'єктів. Зцього погляду технологія World Wide Web тільки до 1996 року одержала зак нчений, функц онально повний вид. Першими були розроблен системи збереження перегляду (1989-1991 р.м.), що продовжують розвиватися ів даний час. Після 1990 року стали з'являтися перш системи п дготовки документ в. Нарешт , у 1995 роц були запропонован перш мови керування сценар ями перегляду.

Програмування процедури перегляду гіпертекстової бази даних не є винаходом Netscape, Microsoft чи Sun. Практично всі локальні гіпертекстові системи втім чи іншому ступені мають програмні засоби ман пулювання г пертекстовими об'єктами. Уряд випадк в уся г пертекстова база даних може бути представлена як одна велика програма, уяк йг пертекстов вузли - це програмн модул , азв'язку м ж ними - це передача керування в д одного модуля ншому.

Переваги такого п дходу перед традиц йною статичною розм ткою очевидна: гнучк сть побудови гіпертекстової мережі, можливість створення програм прокручування фрагментів бази динячих, генерація складених гіпертекстових об'єктів з існуючих елементарних компонентів. Динамічні об'єкти можуть бути легко отриман з статичних, тому що увипадку снування програми перегляду система може бути переведена з нтерактивного режиму перегляду г пертекстової бази даних у пакетний, коли дії оператора будуть замінятися командами програми.

Програми перегляду гіпертекстових сторінок традиційно називають скриптами (scripts) за аналогією зфайлами, що виконуються, написаними для командних нтерпретатор в типу sh. Власне як це було іранішу локальних системах, у програмуванні перегляду гіпертекстових документів World Wide Web існують два підходи: створення Що інтерпретуються програмою перегляду скриптів чи комп ляц я байта-коду. Перший п дх д випливає традиц ї World Wide Web, в дпов дно до якої для розробки г пертекстової стор нки потр бний т льки звичайний текстовий редактор сам l5г пертекстовий документ повинний легко читатися людиною-оператором. Другий п дх д дозволяє підвищити ефективність виконання програми і захищеність коду від несанкціонованих модифікацій. Як перший, так ідругий спосіб спираються на об'ектно-орієнтований підхід до програмування. З приводу чи кодів мобільних кодів, як їх ще називають, написано в контексті технології програмування Java досить багато, тому зосередимо свою увагу на скриптах, а точніше на скриптах, написаних мовою JavaScript.