2.1. Мова HTML

Взагалі в Html тільки одне поняття - це ТЕГ (від англ. tag). Під тегом приймають кожен елемент мови. Складається тег з відкриваючої дужки виду <...> , ізакриваючої </...>. Усередині <...> коштує назва елемента мови, тобто якщо там коштує "Р", те всі що буде між <р> і </р>, буде називатися параграфом. Приклад:

<p> Це перший параграф </p> <p> Це другий параграф </p>

Крім того, уякому регістрі записано назву елемента неважливо, і <strong>, і <STRONG>, і <S trOng> - усі вони однакові.

Регістр важливий тільки в назвах імен файлів іще деяких елементів.

Удеякихтегах закриваюча дужка не важлива тому її можна просто не писати. При використанн вкладених тегів, важливо дотримувати послідовності відкриваючих ізакриваючих дужок , тобто вираження:

<i><b> Отут текст </i></b> буде неправильним , а :

<i><b> Отут текст </b></i> правильно.

Усі документи мовою Html, як правило підкоряються наступній структурі:

<html> <body>

<p >Найпрост ший документ.

</body> </html>

Елемент <html>. ..</html>

Цей елемент можна сказати головний, про що говорить його назва. Він може бути в текстовому документі тільки один. Усі що усередині нього, це іє "програма" мовою Html. Т.е. документ повинний починатися з <html> і закінчуватися </html>. Елемент <body>...</body>

Цей елемент являє т ло документа можеустановлювати багато параметр в цього документа:

bgcolor - установлює колір тла документа.

text - установлює колір відображуваних символів.

link - установлює колір, яким будуть відображатися посилання на інші документи. \iink - установлює колір посилань, що вже відвідані (Visited LINKs).

alink - установлює колір для того, щоб позначати посилання під час натискання на них мишкою (Active Link).

background - параметр, що задає фонове зображення.

ІІ

Колір у цих параметрах задається в наступному форматі: #RRGGBB, де R (red - червоний), G (green - зелений), B (blue - синій)- це складові компоненти кольору в шістнадцятирічній формі. Наприклад, якщо треба одержати зелений колір, для якого складові червоного і синього нульові, то треба записати #00FF00. Ів такий спосіб можна одержати всі 16 млн. квітів, що відтворюють сучасні монітори.

Приклад:

<html>

<body bgcolor=#FFFFFF text=black link=blue vlink=#00FF00 alink=red> <p>Другий найпростіший документ.

</body> </html>

От яка структура вб льшскладного документа :

<html>

<head>

</head> <body>

^^ільш складний документ.

</body> </html>

Елемент <title>...<title> - Цей елемент повинний знаходитися усередині роздягнула <head>. Взагалі структура документа складається здвохчастин : заголовок ітіло документа. Отож <title> повинний знаходитися т льки в заголовку, неможе знаходитися вт л документа. Цей елемент повідомляє назву документа браузеру. Це назва, наприклад Explorer чи Navigator в дображають уназв в кна. Example : <head>

<title> Ця назва документа !!! </title>

</head>

Елемент <meta> - цей елемент визначає для документа наб р властивостей, що задаються увид ім'я/значення. Наприклад, ім'яавтора, список ключових слів, дата закінчення існування (укебах прокси сервер в) тощо.

Усі властивості задаються через назву параметра що вказаний в NAME, або якщо вцих назв є еквіваленти в протоколі Http, те вони задаються в через HTTP-EQUIV, адалі в CONTENT їхній зм ст.

Стандартн значення name :

Author - Задається в наступному виді:

<meta name="Author" content="Bill Gates"> GENERATOR - Цей параметр встановлюють редактори Html документів

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage Express 2.0"> KeyWords - параметр для пошукових серверів, тому що з них можуть одержати інформацію про вашу стор нку.

<meta name="keywords" content=" Аотут розжарюючи маля для заплутування робота, причому розмір може бути дуже великим" > Content-Type - Цей параметр описує тип змісту документа і кодування вякий він зроблений. <meta http-equiv="Content-Type"

content='text/html; charset=windows-1251"> Слова text/html - це тип змісту документа, тобто це єтекст уформаті HTML. Далі charset - це кодування символів, воно може приймати дуже багато значень: windows-1251, koi8-r, IS O-8859-1 і т.д.

pragma, cache-control, expires - Ці параметри керують кешами всяких немислимих програм.

<meta http -equiv="cache-control" content="no-cache">

<meta http-equiv="expires" content="Tue, 02 Jan 1996 01:00:00 GMT"> Expires змушує веб сервер видавати рядок у заголовку протоколу

Expires: Tue, O2 Jan l996 Ol:OO:OO GMT