1.6. Міжмережна передача даних

Уб льшост випадк в для забезпечення високопродуктивної м жмережної передач даних використовуються дв технолог ї FDDI ATM.

FDDI (Fiber Distributed Data Inerface). Він працює зі швидкістю 100 Мбіт/с. Використовується при побудов мереж масштабу п дприємства. Використовує конф гурац ю подв йного к льця для забезпечення надм рност , тобто над йност . Мал мереж можна поєднувати за допомогою технології Fast Ethernet.

- нечутлив сть до електромагн тних перешкод;

- забезпечення б льш над йної передач пакет в;

- велика довжина мереж при меншому числ повторювач в.

FDDI використовує метод доступу з естафетною передачею. Максимальна кількість станцій - 500. Однорежимний і багаторежимньїй кабель. У багаторежимному кабелі віддається світловий сигнал р зних частот.

Асинхронний режим передач ATM (Asynchronous Transfer Mode) - технолог я широкосмугової передачі пакетів. Пакети розміном 48+5=53 байта змішуються зіншими пакетами ірозбираються на місці доставки. Мультиплексована з поділом часу. Розбивка методом ATM більш великих пакетів на більш дрібні дозволяє організувати такий метод. ATM не ґрунтується ні на якому конкретному протокол . Основн властивост методу - мультиплексування комутац я