1.5.4. Між мереж ні кабелі ікабельні концентратори.

Є одним із засобів нарощування параметрів мережі. Як правило, використовується високошвидкісний кабель (оптоволоконий). Використання міжмережних кабелів дозволяє централ зувати розташування керування мережею дає наступн переваги:

- централ зац я розташування сервер в пол пшення обслуговування;

- поліпшення захисту даних від несанкціонованого доступу;

- полегшення доступу робочого персоналу до сервер в;

- п двищення продуктивност сервера;

- полегшення виконання службових операцій: архівація іт.д.

- полегшення установки додаткових джерел електроживлення  ф льтрац ю електромереж ;

- полегшення п дключення до глобальних нформац йних мереж.

При різкому збільшенні трафіка застосовують кабельні концентратори( КК). КК - керуючі центри, що використовуються для керування в дстеження мереж масштабу п дприємства. Єможлив сть керування КК по RS-232, так іпо мережі. Властивості сучасних концентраторів:

- додатков джерела живлення;

- можливість заміни модуля "на лету";

- керуючим протоколом для концентратора як правило є SNMP.