1.5.2. Маршрутизатори

Маршрутизатори забезпечують взаємодія мереж на мережному рівні інеобхідні для міжмережної взаємодії ЛОМ із мережами загального користування (Х.25). Маршрутизатори підтримують спеціальний протокол, мають важливе значення для глобальних мереж з вилученою комутацією, забезпечує оптимальний трафік по складних маршрутах ускладних об'єднаних мережах.

Функції маршрутизаторів:

- удосконалена фільтрація пакетів;

- забезпечення взаємодії мереж зрізнимимережними протоколами;

- поліпшення продуктивності;

- оптимізація маршруту передачі пакетів;

МАРШ РУТИ ЗАТОР

Маршрутизатори

1. Аналізують інформацію і направляють її у відповідний мережний сегмент;

2. Обробляють тільки ті пакети, що їм адресовані

3 Посилають пакет по найкращому (оптимальному маршруту)

4 Підтримують таблиці адрес, підключених до нього маршрутизаторів і сегментів мережі;

5. Одержуючи пакет, маршрутизатор визначає , чи можна послати його безпосередньої адреси.

Якщо ні, визначає адреса маршрутизатора, що міг би передати пакет адресату.

Використання маршрутизаторів дозволяє логічно сегменту вати мережу, тобто знизити імовірність

перевантаження.