1.5. Засоби побудови об'єднаних мереж

Нарощування і інтеграція мереж виробляється за допомогою повторювачів, мостів, маршрутизаторів ішлюзів.

Півторювачі - пристрої, призначені для нарощування однотипних мереж. Повторювач складається з наступних модулів іблоків:

- модуль сполучення із середовищем;

- интерфейс ний з'єднувач;

- модуль повторювача.

Повтор ювач функціонує на фізичному рівні іне взаємодіє з протоколами високого рівня (прозорий для них).

Кадр США/СБ:

Найменування Довжина (байт)

Преамбула Адреса одержувача 6 Адр еса відпр авника 6 Тип пакета 2 Дані <1.5Кб Контрольна 4 послідовність кадру

Пр и виявленні конфлікту в мережу передається заглушка довжиною меншою самого короткого кадру звільноюпослідовністю біт. Повторна передача здійснюється через випадковий проміжок часу. Загальне число спроб - 1б

Міжкадровий часовий інтервал - 9.бмс. Півторювач є "неінтелектуальним" пристроєм з наступними функціями:

- регенерація мережних сигналів;

- використання в лінійних кабельних системах (Ethernet);

- функціонування на фізичному рівні;

- застосовуються звичайно на території одного будинку;

- зв'язують сегменти однієї ітієї ж мережі. що мають той самий мережна адреса

- має прозорість іє пристроєм. що не має адреси;

- підтримує електричні характеристики сигналів на виході в межах допусків. що потребуються;

- запобігає нагромадження тремтіння сигналів при проходженні через сегменти мережі;

- передає інформаційні кадри без перекручувань. модифікацій. викреслювань ідодавань;

- повинний передавати сигнали зі швидкістю мережі.