ЗМІСТ

Частина 1

1 Статус та основні напрями діяльності центральних банків 4

1.1 Призначення і створення центральних банків 4

1.2 Статус та основи організації центральних банків 5

1.3 Основні напрями діяльності центральних банків 7

1.4 Операції центральних банків 9

2 Національний банк України - центральний банк держави 13

2.1 Утворення Національного банку України та основи його діяльності 13

2.2 Принципи організації та функціонування Національного банку України 18

2.3 Органи управління та структура Національного банку України 21

2.4 Економічні засади діяльності Національного банку України 26

2.5 Бухгалтерський облік у НБУ та звітність 31

2.6 Аудит Національного банку України 42

3 Емісія грошей та регулювання готівкового обігу 49

3.1 Центральний банк — емісійний центр держави 49

3.2 Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу 52

3.3 Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері 57

3.4 Регулювання касових операцій банків 65

3.5 Організація     емісійно-касової     роботи     в системі Національного банку України 69

3.6 Прогнозування готівкового обігу 74

3.7 Інкасація та перевезення грошових знаків 78

3.7.1 Інкасація готівки 78

3.7.2 Перевезення грошових знаків 80 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5