Анотація

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

 

Центральний банк і грошово-кредитна політика. Конспект лекцій - Н.Г. Фатюха

 

для студентів спеціальності 7.050 104 "Фінанси" усіх форм навчання (Частина 1)

2007

Конспект лекцій з дисципліни "Центральний банк і грошово-кредитна політика" для студентів спеціальності 7.050 104 "Фінанси" усіх форм навчання(Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-82с.

Укладачі: Н.Г. Фатюха, доцент, к.е.н.,

Рецензент: Ж.К. Нестеренко, завідувач кафедри,

доцент, к.е.н.

Відповідальний за випуск: Н.Г. Фатюха, доцент, к.е.н.

Затверджено на засіданні кафедри "Фінанси і банківська справа" Протокол № 6 від 06.03.2007р.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ФЕУ ЗНТУ Протокол № 10

від 27 .06.2007р.з