Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

Конспект лекцій

 

Центральний банк та грошово-кредитна політика. Ч.3. - Н.Г. Фатюха

 

для студентів спеціальності 7.050 104 "Фінанси" усіх форм навчання (Частина 3)

2008

Конспект лекцій з дисципліни "Центральний банк та грошово-кредитна політика" для студентів спеціальності 7.050 104 "Фінанси" усіх форм навчання(Частина 3) / Укл. Н.Г. Фатюха - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-78С.

Укладачі:

Рецензент:

Відповідальний за випуск:

Н.Г. Фатюха, доцент, к.е.н.,

Ж.К. Нестеренко, завідувач кафедри, професор, к.е.н.

Ж.К. Нестеренко, професор,

К.Є.Н.

Затверджено на засіданні кафедри "Фінанси і банківська справа" Протокол № З від 14.04.2008р.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ФЕУ ЗНТУ Протокол № 8 від 21 .05.2008р.