1.5 Основні характеристики ГТД

1. Ефективна потужність на валу (для турбогвинтових і турбо-вальних двигунів)

де От - витрати палива, що надходить у двигун за секунду; г|мех, Пеф - механічний і ефективний ККД циклу; Ии - теплота згорання палива.

2. Витрата повітря за секунду

О     /(к)• д(л) р _

де Д(к), д(А,) - газодинамічні функції; Ро - зовнішній тиск; Т0 - зовнішня температура;

Бн - площа на вході в направляючий апарат І ступені компресора.

3. Температура газу на виході з двигуна (для турбореактивних)

Тз

д(т-1)Іт     - для одноконтурного

Т

Т =-Ті +--Тц - для двоконтурного

Ов Ов

де Оі, Оіі - витрати повітря, що надходить в І (гарячий) і ІІ контури двигуна за секунду; п - ступінь підвищення тиску; ТЗ - температура газів на виході з камери згорання; ТІ - температура газів за компресором І контуру; ТІІ - повна температура повітря за компресором ІІ контуру.

Основні характеристики ГТД залежать від режиму роботи двигу­на, що визначається постачанням палива в двигун на визначеному ре­жимі та умовами його експлуатації. Для визначення основних парамет­рів ГТД на різних режимах і при різних умовах зручно користуватися експлуатаційними характеристиками - графічними залежностями осно­вних даних двигуна від режиму його роботи та умов експлуатації [2].

Експлуатаційні характеристики: дросельні, висотні, швидкісні (для авіаційних ГТД). Для наземних установок - дросельні [графічназалежність потужності двигуна, секундної витрати і температури газів від кількості палива, що подається в двигун (ступінь його дроселю­вання)]. При збільшенні подачі палива збільшується частота обертан­ня ротора, підвищується температура газу, збільшується ефективна потужність на валу двигуна.