Додаток Б Функціональне призначення сталей та сплавів в газотурбобудуванні

Марка сталі (сплаву)

Структ. клас

Призначення

Гранична

20Х13

М

Лопатки турбін, болти, гайки (тривала експл.)

500

40Х13

М

Пружини, ресори, вальниці

400-450

15Х11МФ

М

Лопатки турбін, бандаж (тривала експл.)

560

18Х11МФБ

М

Поковки дисків, роторів (тривала експл.)

600

20Х12Н2В2МФ

М

Диски компресора, лопатки (тривала експл.)

600

15Х12ВНМФ

М-Ф

Лопатки, поковки, деталі кріплення тур­бін (тривала експл.)

780

14Х17Н2

М-Ф

Поковки, штамповки для високоміцних деталей, листів (середовище - повітря)

800

12Х18Н9Т

А

Теплообмінники, корпуси (тривала екс-пл.)/поковки енергетичного обладнання

800/600

08Х16Н13М2Ф

А

Поковки дисків, роторів, лопатки, болти (тривала експл.)

600

10Х15Н25В3ТЮ

А

Диски , лопатки, деталі кріплення

700

10Х11Н20Т3Р

А

Диски турбін, кільцеві деталі, деталі компресора

700

09Х14Н19В2БР1

А

Ротори, диски, лопатки турбін (тривала експл.)

650-700

08Х15Н24В4ТР

А

Робочі, направляючі лопатки, деталі крі­плення, диски газових турбін (тривала експл.)

700

10Х25Н25ТР

А

Сорт та лист для камер згорання ГТ

1000

ХН32Т (ЭП670)

Мі

Газові труби, листові деталі високотем­пературних установок (тривала експл.)

700-850

ХН35ВТМ (ЭИ692)

Мі

Лопатки турбін, деталі кріплення

650-700 650-680

ХН35ВТ(ЭИ612)

Мі

Поковки дисків, лопатки, деталі кріп­лення, пружини для тривалої експл.

650

ХН35ВТР(ЭИ725)

Мі

Листовий матеріал(5-50мм) для корпу­сів, направляючих лопаток турбін

750-800

40Х15Н7Г7Ф2МС (ЭИ388)

А

Лопатки газових турбін, деталі кріплен­ня з обмеженою тривалістю експлуатації

650

37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ481)

А

Диски турбін, деталі кріплення

650

31Х19Н9МВБТ (ЭИ572)

А

Поковки, лопатки, деталі кріплення (тривала експл.)

630

08Х13

Ф

Екрани, деталі пальників

800

Продовження додатку Г

Марка сталі (сплаву)

Структ. клас

Призначення

Гранична

•експл. •> ^

12Х13

Ф

Екрани деталі пальників

700

12Х17

Ф

Теплообмінники, екрани (тривало)

850

20Х23Н18 (ЭИ417)

А

Робочі та направляючі лопатки" поковку бандаж Деталі камер згорання

650-700 1000-1050

36Х18Н25С2

А

Головки форсунок

1000

12Х25Н16Г7АР

А

Листовий матеріал для камер згорання (тривала експл.)

1050

ХН75МБТЮ (ЭИ602)

Мі

Листові деталі камер згорання з обмеже­ним строком служби

950

ХН60ВТ (ЭИ868)

Мі

Листові деталі турбін з обмеженим тер­міном експлуатації

1000

ХН78Т (ЭИ435)

Мі

Труби; лист для камер згорання з обме­женою експлуатацією

1000

ХН60Ю (ЭИ559)

Мі

Лист для камер згорання з обмеженим терміном експлуатації

1100

ХН70Ю (ЭИ652)

Мі

Камери згорання (тривала експл.)

1200

ХН77ТЮР (ЭИ437Б)

Мі

Робочі лопатки турбін" диски кільця

750

ХН55МВЮ (ЭП454)

Мі

Лопатки" диски ГТ (короткочасно)

900

ХН70МВТЮБ

Мі

Лопатки ГТ з обмеженим терміном екс­плуатації

850

ХН80ТБЮ (ЭИ607)

Мі

Лопатки" деталі кріплення (тривала екс­пл.)

700

ХН70ВМТЮ (ЭИ617)

Мі

Лопатки ГТ для тривалої експлуатації

850

ХН73МБТЮ (ЭИ698)

Мі

Диски ГТ (тривала експл.)

750

ХН70ВМЮТ (ЭИ765)

Мі

Лопатки турбін" деталі кріплення (трива­ла експл.)

700-750

ХН70ВМТЮФ (ЭИ826)

Мі

Лопатки ГТ з обмеженим ресурсом Лопатки ГТ (тривала експл.)

850 800

ХН70ВМЮ (ЭИ827)

Мі

Лопатки турбін для обмеженого терміну роботи

850

ХН62МВКЮ (ЭИ867)

Мі

Лопатки" диски турбін

900

ХН65ВМТЮ (ЭИ893)

Мі

Робочі" направляючі лопатки" деталі крі­плення стаціонарних ГТ (тривала експл.)

800

ХН55ВМТКЮ (ЭИ929)

Мі

Лопатки турбін з обмеженим ресурсом Лопатки турбін (тривала експл.)

900-950 700-800

ХН56ВМКЮ (ЭП109)

Мі

Лопатки та інші деталі" що тривало пра­цюють в напруженому стані

950

ХН60КМВЮБ (ЭП800)

Мі

В енергетичному машинобудуванні для лопаток ГТ (тривала експл.)

850

Марка сталі (сплаву)

Структ. клас

Призначення

Гранична

•експл. •> ^

ХН62ВМКТЮБ (ЗП885)

N1

Лопатки, диски (короткочасно) Лопатки, диски (тривала експл.)

900 800

ЖС6К

N1

Робочі, направляючі лопатки авіаційних та стаціонарних ГТУ

950-1000

ЖС3Л

N1

Робочі, направляючі лопатки, покривні пластини ГТ

900

ВЖЛ12

N1

Робочі лопатки ГТ

1000

ВЖЛ18

N1

Робочі лопатки корабельних ГТУ

900

ЖС26

N1

Робочі лопатки авіаційних ГТУ

1000

ЖС32

N1

Робочі лопатки

1000-1200

ЧС70ВИ (ХН58КВТЮМБЛ)

N1

Робочі лопатки перших ступеней судно­вих ГТУ

850

ЧС104ВИ

N1

Направляючі лопатки суднових ГТУ

900

СНЛ1

N1

Направляючі лопатки суднових та газо­перекачувальних ГТУ

900

ЗП539Л

N1

Направляючі лопатки стаціонарних ГТУ

850-900

ЗМИ-3 (ХН64ВМКЮТЛ)

N1

Робочі та направляючі лопатки газопе­рекачувальних ГТУ (тривала експл.)

800-850

ЗМИ-3У (ХН64ВМКТЮЛ)

N1

Робочі лопатки газоперекачувальних ГТУ

850

ЗМИ-6

N1

Робочі лопатки першої ступені суднових ГТУ

850

ЖС30

N1

Робочі лопатки авіаційних турбін

1000-1200

М738

N1

Робочі лопатки стаціонарних та корабе­льних ГТУ

850