Практичне заняття № А.4

Тема: Обгрунтування вибору матеріалів в газотурбобудуванні

1. Розглянути основні критерії при виборі матеріалів для дета­лей окремих вузлів газових турбін.

2. Систематизувати матеріали ГТУ за призначенням.

3. Для певної деталі (за варіантом) навести умови експлуатації, вимоги до матеріалу та обґрунтовано призначити матеріал для її виго­товлення (див. табл. 4.1).

Таблиця А.4.1 - Варіанти індивідуальних завдань

 

Варіант

Завдання

1

2

1

Обрати матеріал для виготовлення корпуса компресора ви­сокого тиску газотурбінного авіаційного двигуна Д-30

2

Для виготовлення направляючих лопаток першої ступені га­зової турбіни авіадвигуна АИ-24 обрати матеріал, що задо­вольняє вимогам експлуатації.

3

Обрати матеріал для виготовлення робочих лопаток ІІ сту­пені турбіни газогенератора ГПА-10.

4

Обрати матеріал для виготовлення диска І ступені компре­сора двигуна ТВ-2-117.

5

Призначити матеріал для виготовлення диску І ступені газо­вої турбіни ГТЗ-16.

6

Обрати матеріал для виготовлення барабана компресора двигуна ТВ-2-117.

7

Вибрати матеріал для виготовлення жарової труби камери згорання кільцевого типу двигуна ТВ-2-117.

8

Вибрати матеріал для виготовлення направляючих лопаток І ступені газової турбіни авіадвигуна Д-30.

9

Вибрати матеріал для виготовлення робочих лопаток ІІІ сту­пені турбіни авіаційного двигуна АИ-24.

10

Призначити матеріал для виготовлення робочих лопаток І ступені компресора низького тиску двоконтурного двигуна Д-30 (враховуючи, що швидкість повітря надзвукова).

11

Обрати матеріал для виготовлення жарових труб камери згорання авіадвигуна Д-30.

12

Призначити матеріал для виготовлення направляючих лопа­ток І ступені турбіни ГТЗ-20С.

13

Для виготовлення лабіринту ротора турбіни двигуна ТВ-2-117 призначити матеріал з оптимальним комплексом властивостей.

14

Вибрати матеріал для виготовлення вала ротора турбіни компресора двигуна ТВ-2-117.

 

Вибрати матеріал для виготовлення упорного кільця підши­пника опори ротора двигуна з температурою експлуатації 280-300°С. Запропонувати термообробку, що забезпечує не­обхідний комплекс властивостей.

15

16

Вибрати матеріал для виготовлення дифузора камери зго­рання кільцевого типа двигуна ТВ-2-117.


1

2

17

Вибрати матеріал для виготовлення стяжного болта турбіни компресора двигуна ТВ-2-117.

18

Призначити матеріал для виготовлення корпуса камери згорання кільцевого типа газоперекачувальної установки ГТН-16.

19

Призначити матеріал для виготовлення робочої лопатки І ступені турбіни газогенератора ГПА-10.

20

Призначити матеріал для виготовлення направляючих лопа­ток І ступені турбіни газогенератора ГПА-10.

21

Призначити матеріал для виготовлення диска І ступені тур­біни газогенератора ГТЭ-20С.

22

Обрати матеріал для виготовлення підшипника опори ротора турбіни авіаційного ГТД.

23

Обрати матеріал для виготовлення робочих лопаток І ступе­ні турбіни двигуна АИ-24 за умови експлуатації в морських умовах (газотурбохід "Тайфун").

24

Призначити матеріал для виготовлення корпуса насоса па­ливної системи ГТУ.

25

Обрати матеріал для виготовлення робочих лопаток 10 сту­пені компресора двигуна АИ-24.

Призна­чення

р7

 

 

ІҐН

Рч

Рч

Рч

Рч

ІҐН

Рч

ІҐН

Рч

КС

КС

 

 

 

Іґ

 

КС

 

Інші

0,15М

,3 0,

-

0,15М

-

-

-

-

-

-

0,012В; 0,1 гг

-

-

-

т

5

,0 0,

-

г

5, 0,

5

<о о"

-

В1

,01

0,

1

 

 

о

я О

Осн.

Осн.

4 2

,0 3,

Осн.

7

2, ,7

,0 4,

V

-

,0 4,

3

Осн.

01

,0 2,

V

-

,0 ,2

-

-

Осн.

 

А1

-

о

,2

0,1

-

-

-

-

О,

0,

-

,0 ,3

І'9

,2 ,0

-

,0 ,2

«->

,7

СМ

2, ,4

«->

,7

,0 ,5

,5

 

 

Ті

-

о

,0

ГМ

,7

-

-

-

-

,4 ,2

-

,2 2,

,8 ,0

,5 2,

-

,5 2,

,0 3,

5, ,3

,5 2,

,0 2,

3,

 

 

 

 

-

-

О'І

,0 4,

,0 4,

,0 3,

О,

0,

-

-

,0 2,

-

-

-

-

-

-

О'І

-

 

 

£

 

1

 

СМ

 

 

 

1

1

1

1

і

1

1

1

12,5

 

 

 

Мо

 

«->

,7

,7 2,

,0 3,

,0 4,

,0 4,

,0 2,

-

-

,7 ,3

,2 4,

2

-

6

 

,5 ,5

4

2, ,5

0

-

0,

 

 

Со

-

-

-

0 2

0 2

3 4

01

-

-

8,

гм

-

-

-

2,

V

0

,8

0

01

 

 

 

Мі

25,0

,0 6,

2

26,0

0 2

0 2

0 2

3

3 7

Осн.

,0 6,

4

Осн.

,7 2,

4

5 4

Осн.

с

о

с

О

4 5

Осн.

с

о

19,0 22,0

 

Сг

16,0

,0 5,

13,5

21

0 2

0 2

3

5

15,8

,0 5,

12,5

,5 3,

2 2

15,5

0 2

5

 

,0

,0

24,0 26,0

 

Бі

0,70

5

0,

-

,5 0,

,7 0,

,7 0,

О'І

,3 0,

-

,0

V

-

-

-

-

«->

,2 0,

V

-

,7 0,

-

-

,5

 

Мп

1,35

5

,3

-

,5

,5

,5

00„

0,

,7 0,

-

,0 2,

V

-

-

-

-

,0

V

-

,0

-

-

,0

см

VI

 

С

0,10

5

,0 0,

0,04

0,15

0

,4 0,

00

,3 0,

,4 0,

4

,0 0,

0,04

2

0,

0,12

5

,0 0,

0,15

0,15

2

0,

5

0,

0

0,

0,15

5

,0 0,

5

VI

 

Сплав

Тіткеп 16-25-6

6

00

2

-

Бієсаіоу

N 155

0 5

(УЗ

6

00 (УЗ

в 18В

X

1еп

о

1

Іпсопеї 600

0 0 7

1еп

о

1

Іпсопеї 713С

01

1

о

1

Наєіеііоу X

Наєіеііоу 11235

0 0 5

1

0 0 7

1

2 5 2

Маг-М200

41

еп

е

БИН 310

 

МІ

призна­чення

 

С

С

РЛ

Л

Р

Л

Р

Л

Р

РЛ"НЛ

РЛ

РЛ

РЛ"НЛ

РЛ

РЛ

ІҐН

Інші

-

-

-

-

а

-

-

-

 

т д

"0"01 00"

01"

0"

е"

еС

2 ©0 ©"

0"03^ 0"01Ьа

0.9-1.1 Та

е

еС

2

"0 0"

 

СМ

©0

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А1

©0

©0

-

-

 

 

т

 

 

 

"4"2 2"3"

"6"3 2"3"

"8"0 2"4"

"8"2 2"3"

"8"3 1"2"

Ті

©"

-

--

 

 

и->0

ОС"

СМ

 

 

"2"0

 

©к

"5"8 4"4"

"8"2 3"4"

 

-

-

-

-

О"

©0

Г"

-

-

и->0 и->0 ©" <м"

£'0 І'О

0 10

-

"1"2 0"0"

"2"3 0"0"

£

1

1

00

 

 

го го"

 

Т

о"

 

 

©0

0^

 

с^0

Мо

-

«-)

-

 

 

и->0

 

 

1"3"

и-5 ""5

1"2"

и->0 ©0

1"2"

1 25

"5"1 1"2"

"5"0 1"2"

Со

-

ГМ

 

о"

ОсГ

 

 

-

12"0 16"0

»-> "г "912

0""0 и-5 чо"

0""0

10,0

12,0

Мі

г-

 

о

Осн.

с

о

с

о

с

о

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Осн.

Сг

о

ГМ

г-

ГМ

«-)

ГМ

14.0

 

°°„

 

16"0

15"0 17"0

15"0 16"7

14"0

14"0

13"0 14"0

18"0 19"0

 

©"

о

о"

о

©"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мп

©"

©"

©"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С

ГМ

©"

«-)

о"

о

©"

0Д7

7

©"

ГМ

©"

6

©"

0"07

0Д0

0Д2

0Д0

0"07 0"15

0Д0

0"07 0"15

Сплав

«-) г-

іп

і

СМ

-

X

Яепе 80

8 7

8

т

6

С

ЭИ893

ЗМИ-2

ЧС70ВИ

ЗМИ-3

ЗМИ-3У

ЗМИ-6

СНЛ-1