Практичне заняття № А.3

Тема: Аналіз причин відмов енергетичних, газоперекачуваль­них та авіаційних ГТУ

1. Ресурс ГТУ. Способи визначення.

2. Ознайомитись з статистикою відмов ГТД.

2.1 Основні причини відмов.

2.2 Розподіл відмов за системами силової установки.

2.3 Розподіл відмов через руйнування деталей.

Інформацію навести в вигляді таблиць. Зробити висновки щодо найбільш вразливих систем, деталей.

3. Розглянути випадки найбільш поширених руйнувань дета­лей гарячого тракту ГТУ. Проаналізувати умови експлуатації, встано­вити причини руйнувань деталей з жароміцних матеріалів. Інформа­цію навести в вигляді таблиці.

Таблиця А.3.1 - Аналіз причин руйнування деталей гарячого тракту ГТУ

Місце і характер       Л,     .             л,          , Причини „                     Матеріал          Умови роботи 5 руйнування     І___І___І руйнування

Робочі лопатки

Диски турбін