Практичне заняття № А.1

Тема: Вивчення основних типів ГТУ

1. Ознайомитися з галузями застосування газотурбінних уста­новок.

2. Навести класифікацію двигунів, що використовуються у на­земних установках.

3. Основні характеристики ГТД.

4. Ознайомитися з принципами дії газотурбінних установок рі­зного призначення (авіаційні ГТД, газоперекачуючі агрегати, газотур­бінні електростанції). Заповнити таблицю 1.1.

5. Навести типові схеми газотурбінних установок (простого циклу, когенераційних, з вприскуванням пари в проточну частину двигуна).

6. Види палив для стаціонарних, судових та транспортних ГТУ. Навести основні параметри дизельних, авіаційних палив. Харак­теристики природних горючих газів (табл. 1.2).

7. Зробити висновок про вплив домішок у паливі та повітрі на працездатність газових турбін.

Таблиця А.1.1 - Основні технічні параметри ГТУ

 

 

 

 

 

№ п/п

Параметри

Авіаційні двигуни

ГТЭС-20С

(ГТ>(ВТ)

ГПА-10

(ГТ>(ВТ)

ГТП

Д-336

АИ-24 (ТВД)

(Ил-18)

Д-30

(ТРДД)

(Ту-134)

1

2

3

4

5

6

7

1

Маса, кг

 

 

 

 

 

2

Габарити, мм

 

 

 

 

 

3

Частота обертання ротора турбокомпресора, хв-1.

 

 

 

 

 

4

Потужність, кВт

 

 

 

 

 

5

Ступінь підвищення тиску в компресорі

 

 

 

 

 

6

Число ступеней компресо-

 

 

 

 

 

7

Тип камери згорання

 

 

 

 

 

8

Температура газу на вході до турбіни, °С

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

9

Температура газу за віль­ною турбіною, °С

 

 

 

 

 

10

Витрати палива, кг/год.

 

 

 

 

 

11

Число ступеней турбіни

 

 

 

 

 

12

Вид палива

 

 

 

 

 

13

Кількість валів

 

 

 

 

 

14

Теплова потужність, Гкал/год.

 

 

 

 

 

15

ККД електричний

 

 

 

 

 

16

Коефіцієнт використання палива з утилізацією

 

 

 

 

 

17

Витрати газів, що видаля­ються, кг/с

 

 

 

 

 

18

Вміст твердих частинок в газоподібному паливі

 

 

 

 

 

19

Розмір  механічних домі­шок, (не більше), мкм

 

 

 

 

 

20

Ресурс до: Капремонту, год.

- ГГ

- ВТ

списання, год

- ГГ

- ВТ

 

 

 

 

 

21

Вміст шкідливих речовин в продуктах   згорання при роботі на природному газі, МЗх< мг/м

 

 

 

 

 

Таблиця А.1.2 - Основні параметри дизельних та авіаційних палив

 

Параметри палив

Дизельні палива

Для реактивних двигунів

Л З

А

Т-1        ТС-1 Т-2