2 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГТУ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ