1.9 Особливості використання ГТУ в суднових силових установках

Використання ГТД в суднових силових установках потребує ви­рішення проблеми запобігання надходження до проточної частини двигуна річкової та морської води. У випадку надходження води у двигун спостерігаються втрати потужності та інтенсифікація корозії лопаток турбіни. При використанні ГТД АИ-20 у складі силової уста­новки газотурбоходу "Буревестник" після 225 год. роботи, при надхо­дженні у проточну частину річкової води, зафіксовано зменшення по­тужності на 160-300 кВт та повний знос ущільнюючих покриттів ком­пресора [2]. Ще більший вплив на ГТД має морська вода. Для розвит­ку реакції окислення сплавів на нікельовій основі достатньо 0,05 % сі­рки, в продуктах згорання авіаційних та дизельних палив її значно бі­льше (відповідно 0,25 % для ТС-1 та до 1 % для дизельного палива Л). Надходження разом з водою солі №2804 має каталітичну дію на реак­цію окислення сплавів на основі нікелю.

Надходження морської води до двигуна супроводжується інтен­сивним осадженням солі на деталях проточної частини, це викликає зменшення потужності двигуна та прискорює сірчану корозію на цих деталях. Негативний вплив може бути зменшено за рахунок встанов­лення двигунів в ізольованих відсіках з використанням сепараторів для видалення крапельної вологи з повітря, що засмоктується до дви­гуна. Певне збільшення ресурсу деталей проточної частини при роботі ГТД в складі судової установки досягається за рахунок нанесення за­хисних покриттів. Спосіб нанесення та склад системи захисту повинен враховувати матеріал основи та умови роботи деталей.