10.2 Рівновісна кристалізація

Спосіб отримання лопаток з рівновісними зернами (лиття в оболонкові форми) є найбільш поширеним у сучасному виробництві, вартість виготовлення лопаток цим способом найнижча. Для цього процесу регламентують розміри макрозерен, що мають безпосередній вплив на службові характеристики. На рис.10.3 наведено як вливає розмір макрозерна на властивості сплаву ЖС6У.

т, год

 

о\„ МПа

_І_ 280

п

250

160

400

300

150

0,2 0,4    0,7 1,2 4 7

Розмір макрозерна, мм

т - час до руйнування зразків при напруженні о = 230 МПа та температурі 975°С; о-1 - границя витривалості на базі 2х107 циклів; N - кількість термоциклів (1000°С-500°С-1000°С) до появи тріщини

Рисунок 10.3 - Залежність службових характеристик сплаву ЖС6У від розмірів макрозерна

Подрібненню зерна макроструктури відповідає зміна в характері розподілу карбідів, зменшується кількість та подрібнюється первинна у"-фаза.