ЗМІСТ

5 ВПЛИВ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ВИБІР МАТЕРІАЛІВ...........53

6 ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ЖАРОМІЦНИХ СТОПІВ

НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ.............................................................................58

7 НІКЕЛЬ-ЗАЛІЗНІ СТОПИ....................................................................69

8 СТОПИ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ.......................................................71

9 СТОПИ З ДИСПЕРСНИМ ЗМІЦНЕННЯМ........................................73

10 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ГТУ

НА ВЛАСТИВОСТІ СТОПІВ.................................................................75

10.1 Технологія виготовлення деталей ГТУ.............................76

10.2 Рівновісна кристалізація..............................................................88

10.3 Спрямована кристалізація............................................................89

10.4 Спрямовані евтектики..................................................................89

10.5 Особливості легування стопів

для отримання лопаток спрямованою кристалізацією......................91

10.6 Термічна обробка СК стопів........................................................94

11 ТРИВАЛА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

ДЕТАЛЕЙ ГТУ .........................................................................................97

11.1 Тривала експлуатація деталей ГТУ,

вплив на структуру та властивості ......................................................97

11.2 Топологічно щільноупаковані фази (ТЩУ)...............................99

11.3 Розрахунки ймовірності утворення ТЩУ-фаз

(система РНАСОМР).............................................................................103

12 ПОКРИТТЯ ТА ЗАХИСТ ДЕТАЛЕЙ ГТУ.....................................106

12.1 Термічна обробка лопаток ГТУ

із захисними покриттями ...................................................................114

13 ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ГТБ ........................................................................117

ЛІТЕРАТУРА ..........................................................................................121

Додаток А. Завдання до контрольної роботи

для студентів заочного відділення........................................................124

Додаток Б

Фізичні властивості матеріалів ГТУ........................................130