Додаток Б

Фізичні властивості матеріалів ГТУ [1]

 

 

 

 

 

 

Матеріал

Т °С

а106 в інтервалі 20 °С - Тм

X, Вт/(мК) при

10 -5 • Е с2т°°С, МПа

10 -5 ^ Е 2()0С МПа

у, г/см3

20°С

Т

м

Перлитні сталі

До 550

13-13,8

33-42

29-42

1,8-2,0

2,1-2,2

7,8-7,9

Модифіковані 12%-ві хромисті сталі

550

(600)

11,3-12

25

27

1,8-2,0

2,1-2,2

7,7-7,8

Аустенітні сталі

600-700

16,5-18

12,5-15

23

1,8-2,0

2,1-2,2

7,85-8,2

Нікельові сплави

700-900

15-16

12,5-15

23-29

1,9-2,0

2,1-2,2

7,0-8,5

Кобальтові сплави

700-780

14-15

15

23-25

-

-

-

Молібденові сплави

1050

6,0

130

104

-

3,3

10,2

Ніобійові сплави

1000

8,4

42

63

-

11,6

8,65

Титанові сплави

600

8,5-9,5

9

15

1,1-1,2

1,2-1,35

4,4-4,6

Керамічні і

композиційні матеріали

1300

визначаються складом матриці та кількістю зміцнюючої дисперсної фази

Приміткиа. Тм - гранична температура використання матеріалу, якій відповідає границя тривалої міцності за 1000 год. не менш 250МПа, а - коефіцієнт лінійного розширення, X - коефіцієнт теплопровідності, у - густина, Е - модуль пружності.