Додаток А

Завдання до контрольної роботи для студентів заочного відділення

Варіант № 1

1. Теорія деформаційного зміцнення.

2. Жароміцні сталі аустенітного класу. Механізми зміцнення, термічна обробка. Принцип легування жароміцних сплавів на основі нікелю.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЖС6К на нижньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 2

1. Теорія твердорозчинного зміцнення (теорія Мотта-Набарро, Флейшера). Теорія твердорозчинного зміцнення у випадку легування атомами заміщення, втілення.

2. Класифікація жароміцних та жаростійких сталей та сплавів за хімічним складом, структурою, призначенням, температурою експлуатації.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЖС6К на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 3

1. Механізми впливу атомів легувальних елементів на повзучість.

2. Легування та термічна обробка жароміцних нікелевих сплавів для авіаційних ГТД.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЖС6К на верхньому рівні легування (для розрахункускористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 4

1. Зерномежове зміцнення.

2. Принципи легування ВТК стійких жароміцних нікелевих сплавів. Механізми зміцнення.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЧС104ВИ на нижньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 5

1. Методи регулювання структурно-енерегетичного стану меж зерен. Вплив РЗМ на форму виділення вторинних фаз.

2. Жароміцні нікель-залізні сплави. Призначення, структура, механізми зміцнення.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЧС104ВИ на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 6

1. Дисперсне та дисперсійне зміцнення. Результуюче зміцнення при дисперсійному твердінні. Основні та побічні механізми зміцнення при дисперсійному твердінні. Типи зміцнюючих фаз при дисперсному та дисперсійному твердінні.

2. Жароміцні сплави на основі кобальту. Призначення, структура, механізми зміцнення, термічна обробка.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЧС104ВИ на верхньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 7

1. Механізми зміцнення когерентними частинками. Механізми зміцнення некогерентними частинками. Взаємодія дислокацій з частинками фаз (модель Фішера, Ешбі). Вплив дисперсійного твердіння на повзучість сплавів. Вплив дисперсійного зміцнення на втому.

2. . Термічна обробка ВТК стійких жароміцних нікелевих сплавів.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЧС70ВИ на нижньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 8

1. Ефективність різних механізмів зміцнення сплавів при підвищених температурах.

2. Топологічнощільноупаковані фази. Склад, будова, вплив та властивості жароміцних сплавів.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЧС70ВИ на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 9

1. Механізм процесу повзучості.

2. Термічна обробка лопаток газових турбін з покриттями.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЧС70ВИ на верхньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 10

1. Механізм повзучості за межами зерен.

2. Сучасні ливарні жароміцні сплави для робочих лопаток газотурбінних двигунів.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗП539 на нижньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 11

1. Структурні зміни та особливості механізму руйнування сплавів при високих температурах.

2. Методи підвищення опору корозії.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗП539 на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 12

1.   Механізм старіння та властивості складнолегованих жароміцних сплавів.

2. Термо-бар'єрні покриття для лопаток газових турбін.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗП539 на верхньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 13

1. Принципи легування жароміцних сплавів.

2. Термічна обробка жароміцних сплавів.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЖС6К на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 14

1. Умови роботи деталей камер згорання ГТУ, матеріали, що використовуються.

2. Термічна обробка жароміцних сплавів із покриттями.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗИ617 (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 15

1. Технологія виготовлення лопаток газових турбін.

2. Сплави на основі кобальту.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЭИ607 на нижньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 16

1. Умови роботи деталей газової турбіни. Матеріали, що використовуються при виготовленні деталей.

2. Термічна обробка жароміцних нікелевих сплавів.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗИ607 на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 17

1. Вплив тривалої експлуатації на структуру та властивості матеріалу деталей ГТУ.

2. Принципи легування сплавів для робочих лопаток авіаційних турбін (спрямована кристалізація).

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗИ607 на верхньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 18

1. Матеріали дисків газових турбін.

2. Вплив дисперсійного твердіння на повзучість.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗИ765 на нижньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 19

1. Принципи легування жароміцних сталей для деталей ГТД.

2. Дисперсне та дисперсійне зміцнення.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗИ765 на середньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Варіант № 20

1. Перспективні матеріали та технології в ГТБ.

2. Термічна обробка сплавів із спрямованою кристалізацією.

3. Визначити за методом РНАСОМР ймовірність утворення ТЩУ фаз у сплаві ЗИ765 на верхньому рівні легування (для розрахунку скористайтеся методичними вказівками до лабораторних робіт "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні", стор. 21).

Таблиця А.1 - Хімічний склад сплавів на основі N1 для розрахунку п.3 контрольної роботи

 

Марка сплаву

Хімічний склад, %

С

Сг

Мо

Со

А1

Ті

В

 

 

ЖС6К

0,13­0,2

10,5­12,5

4,5­5,5

3,5­4,5

4,0­5,0

5,0­6,0

2,5-3,0

0,02

-

 

ЧС104ВИ

0,06­0,1

20,0­22,0

3,0­5,0

0,5­1,0

8,0­12,0

2,0­2,5

3,2-3,6

0,015

0,3-0,8

 

ЧС70ВИ

0,06­0,12

15,0­16,7

4,5­6,5

1,5­2,5

9,5­12,5

2,4­3,2

4,2-5,0

0,02

0,1-0,25

 

ЭП539

0,07­0,09

17,0­19,0

2,5­4,0

5,0­7,0

-

3,0­4,0

2,0-3,0

-

-

 

ЭИ617

0,08

15,0

7,0

3,0

-

2,0

2,0

0,008

-

5

ЭИ607

0,08

15-17

-

-

-

0,5­1,0

1,8-2,3

-

1,0-1,5

3

ЭИ765

0,1­0,15

13,0­16,0

4,0­6,0

3,0­5,0

-

1,7­2,3

0,9-1,4

0,01

-

3

Примітка: Рівень легування враховує коливання марочного складу сплавів. Нижньому рівню відповідає мінімальний вміст легувальних елементів. Середній рівень визначається як середнє значення в межах марочного складу. Вищий рівень відповідає максимальному вмісту легувальних елементів.