Анотація

Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні.Ч.2. Конспект лекцій - О.В. Сазонова, А. Д. Коваль

 

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

2 частина

з дисципліни "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні"

для студентів спеціальності 8.090101 "Прикладне матеріалознавство" усіх форм навчання

2006

Конспект лекцій (частина 2) з дисципліни "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні" для студентів спеціальності 8.090101 "Прикладне матеріалознавство" усіх форм навчання /Укл.: О.В. Сазонова, А.Д. Коваль. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. - С.51-130.

Укладачі: О.В. Сазонова, старший викладач

А.Д. Коваль, професор, д.т.н.

Рецензент: О.В. Климов, доцент, к.т.н.

Відповідальний

за випуск: А.Д. Коваль, професор, д.т.н.

Затверджено Затверджено

радою фізико-технічного інституту на засіданні кафедри ФМ

Протокол № 5 Протокол № 7

від " 13 " квітня 2006 р. від " 3 " березня 2006 р.