1.2 Вибір матеріалів в залежності від умов експлуатації

Вибір матеріалів при виготовленні деталей ГТУ, що працюють при підвищених температурах, передбачає необхідність враховувати специфіку їх напруженого стану та особливостей експлуатації турбін різного призначення. Наприклад, ресурс ракет та їх силових установок складає близько однієї години; двигунів літаків-винищувачів -100 год.; літаків цивільної авіації - 1000 год.; газових турбін для локо­мотивів та суден - 10000 год.; газових турбін для стаціонарних сило­вих установок - 30000 год.; парових турбін для стаціонарних силових установок - 100000 год.

Основними параметрами, що впливають на вибір матеріалу де­талей гарячого тракту ГТУ, є наступні:

- робоча температура деталі;

- ступінь нерівномірності температури за перерізом деталі;

- вид та склад палива;

- ступінь маневреності установки.

Температура газу на вході до турбіни впливає на ефективність газової турбіни, із збільшенням цього показника підвищується рівень коефіцієнта корисної дії двигуна. Призначення турбіни визначає необ­хідний рівень температури на вході до турбіни. Для стаціонарних тур­бін ця температура не перевищує 960-1060°С, для пікових турбін -1065-1100°С, у випадку авіаційних турбін - 1300°С.