1.1 Принцип дії газотурбінного двигуна

Газотурбінний двигун (рис.1.1) засмоктує повітря з атмосфери, стискає його в компресорі в кілька разів. В камері згорання повітря, що має підвищений тиск, упорскують паливо, отримана суміш згорає з утворенням продуктів горіння з температурою від 730 до 1370°С. Час­тина високотемпературного газового потоку, що має високий тиск, ви­користовується для обертання турбіни, яка в свою чергу приводить в рух компресор. Решта потоку використовується для створення реакти­вного струменя в турбореактивних двигунах або обертання приводно­го валу в турбогвинтових двигунах.

Компресор. Сучасні компресори в потужних двигунах створю­ють потік повітря в осьовому напрямку. Вони складаються з ступеней, що утворені нерухомими соплами та лопатками, що обертаються. Від ступені до ступені потік повітря стискається, підвищується температу­ра, ступінь стискання може сягати від 16 до 25.

Камера згорання. Частина повітря, що потрапляє з компресора до камери згорання змішується з паливом. Ця суміш згорає, утворюю­чи гази з температурою 1650-2500°С. Решта потоку повітря проходить навколо камери згорання, охолоджуючи її, і змішується з продуктами згорання, знижуючи температуру на вході до турбіни до 1400-1500°С.

1 - ротор компресора (Ті - сплави);

2 - камера згорання (жаростійкі сплави);

3 - соплові лопатки (спрямовуючі) (жароміцні спла­ви (ЖС) на основі N1 або Со);

4 - ротор турбіни (ЖС на основі N1 або Со)

Рисунок 1.1 - Схематичний переріз газотурбінного двигуна з профілями тиску (І) та температури (ІІ)

Турбіна. Гарячі гази спрямовуються за допомогою нерухомих спрямовуючих (направляючих) лопаток на робочі лопатки турбіни, що викликає обертання ротора.