1 УМОВИ РОБОТИ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОВИХ ТУРБІН

Жароміцні сталі та сплави як особливий вид конструкційних ма­теріалів отримали найбільш інтенсивного розвитку у зв'язку з розвит­ком турбобудування. Турбіна є джерелом або перетворювачем енергії та використовується в теплоенергетиці, судових , авіаційних двигунах. Створено турбіни для наземного спрямування (локомотиви, автомобі­лі). В конструкціях сучасних турбін жароміцні сплави складають 40-50 % за масою.

Сучасні ГТУ відрізняються різноманітністю конструкцій та ти­пів (закритого, відкритого циклів), робочого тіла (тих, що працюють за рахунок спалення палива або за рахунок зовнішнього джерела тепла, наприклад тепла газів, що отримані в виробничому процесі), призна­чення (стаціонарні, транспортні, авіаційні, судові). Серед стаціонарних слід згадати ГТУ, що призначені для перекачування газу в магістраль­них газопроводах та енергетичні, зокрема, призначені для покриття пі­ків електричних напруг.