3.9 Робочі температури матеріалів в залежності від зміцнення

Ефективність зміцнення сплавів залежить від температури екс­плуатації виробів. Найчастіше рівень міцності визначається комплек­сом різних механізмів, їх взаємодією. Умовно, як основний, вказують механізм, що забезпечує більший внесок у міцність сплаву при певній температурі.

В загальному випадку вважають, що

— твердорозчинне зміцнення забезпечує роботу деталей при температурі, що не перевищує 0,6Тпл;

— деформаційне - до 0,5Тпл;

— дисперсійне - до 0,7Тпл;

— дисперсне - до 0,7-0,85Тпл.