3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛІВ ТА СТОПІВ

Академік Бочвар вказував чотири основні напрямки підвищення міцності та жароміцності металів:

1. Холодна пластична деформація (нагартовка).

2. Сплавлення основного металу з компонентами, що утворю­ють з ним тверді розчини.

3. Отримання високодисперсної суміші фаз або проміжного стану, що відповідає початковій стадії утворення такої суміші.

4. Введення до сплаву компонентів, що утворюють безпосере­дньо при кристалізації нову більш тверду фазу, що розташована на межах первинних зерен або в міждендритних ділянках.