1.7 Високочастотні джерела

Джерело складається з понижуючого трансформатора Т, некерованого випрямляча VD, транзисторного регулятора потужності VT1, комутатора високочастотних імпульсів VT2, осцилятора О та системи керування. Транзисторний регулятор VT1 здійснює широтно -імпульсне регулювання режиму з частотою 1-2 кГц. До його складу входять два транзисторних ключа, працюючих зі зсувом по фазі на 180°. Регулятор, використовуючи сигнали зворотного зв'язку по струму та напрузі, формує необхідні зовнішні характеристики. Завдяки високій швидкодії транзисторного регулятора джерело швидко переходить від одного типа характеристики до другого. Так, при контактному підпаленні дуги використовується круто спадаюча характеристика протягом десятих долей секунди, що попереджує перегрів вольфрамового електрода. Після цього за тисячні долі секунди джерело переходить до роботи з пологоспадною характеристикою.