1.3 Джерела постійного струму

Пост для аргоно-дугового зварювання на постійному струмі можна скласти на основі випрямляння для ручного дугового зварювання з крутопадаючою характеристикою, наприклад, серії ВД або тиристорного випрямляння серії ВДУ. Крім того потрібні осцилятор та збуджувач, доповнені фільтром високої частоти.

Розглянемо конструкцію спеціалізованої інверторної установки УДГ-350 (рис.1.9). Вона призначена для аргоно-дугового зварювання як неперервною, так і пульсуючою дугою. До її складу входять автоматичний розмикач ОР1, фільтр мережі С1-С6, Ы-Ь3, випрямляючий блок УБ, дросель Ь4, та чотири транзисторних інверторних модуля А1-А4. Кожен інверторний модуль в свою чергу, складений на 10 транзисторах по однотактній напівмостовій схемі. До складу кожного модуля входить високочастотний трансформатор тавипрямляючий блок з фільтром. Завдяки цьому підвищується надійність роботи джерела, бо при виході з ладу одного з модулів установка продовжує працювати, але на меншому струмі. Частота інвертора досягає 16 кГц. Зовнішні крутопадаючі характеристики сформовані за рахунок зворотнього зв'язку по струму, установка забезпечує плавне регулювання струму з високою кратністю, а також плавне збільшення струму та заварювання кратеру. Передбачена індикація працездатності окремих вузлів, що полегшує пуско­налагоджувальні роботи. Технічні характеристики установки наведені у табл. 1.2.

Таблиця   1.2-Технічні  характеристики  деяких  джерел для

зварювання неплавким електродом у середовищі інертних газів

ПАРАМЕТРИ

Зварювальний струм ном., А

Первинна напруга, В

Тривалість навантаж. ПН,%

Напруга Х.Х.,В

Межі регулювання струму,А

Тривалість імпульсу і паузи, с

Маса, кг

УДГ-121 змінний

125

220

20

72

20-125

-

50

УДГУ-122 змінний постійний

125

220

20

72

20-125

-

50

УДГ-201УХЛ4 постійний імпульсний

200

60 (пост.)

40

60

12-200

0,1-9

50

УДГУ 302УХЛ4 постійний змінний

315

3x380

60

80,100

10-315

0,1-9,9

280

УДГ-50І-1 УХЛ4 змінний

500

3x380

60

72

40-500

-

300

УДТ-350 постійний імпульсний

315

3x380

60

60

10-315

0,1-9,9

50

УДС-251 змінний

250

380

20

45

50-275

0,05-1

45

УДГУ-351 змінний постійний

315

3x380

60

60

10-315

-

160

И-126 різнополярні імпульси

400

380

80

80

50-400

0,3-0,7

600

ПАТОН А-500 змінний постійний

500

380

60

80

50-600

0,3-0,7*

50

* - Межі регулювання коефіцієнта симетрії змінного струму.

Багатопостові системи живлення аргоно-дугового зварювання укомплектовані транзисторними постовими пристроями УДГ-201 (рис.1.9). Із шинами багатопостового випрямляча пристрій поєднанийза допомогою пакетного вимикача 2 та захистного діода УБ11. Через малу потужності використовуємих транзисторів силова частина установки складена на 10 транзисторних модулях А 1-А 10. Кожен модуль складений з транзистора УТ, дроселя Ь та зворотного діоду УБ та керує струмом за принципом широтно-імпульсного регулювання (рис.1.10).

У відкритому стані транзистора УТ на протязі інтервалу івідк йде збільшення струму, при закритому транзисторі в інтервалі 1;закр струм підтримується індуктивністю Ь за допомогою зворотного діода УБ. При високій частоті переключень (до 1000Гц) коливання струму незначні. Передбачене контактне запалення дуги при малому початковому струмі (10-12А). Після відриву електрода від виробу струм поступово збільшується до настроєної величини. Є також можливість плавного зменшення струму при заварюванні кратера та регулюємої затримки вимкнення газу наприкінці зварювання. Пристрій може бути використаний при зварюванні пульсуючою дугою.

Установка УДГ-161 представляє собою тиристорний випрямляч, що може працювати в імпульсному режимі. Запалення дуги виконується контактним способом на зменшеному струмі.