ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Александров О.Г., Заруба Піньковський І.В. Будова та експлуатація устаткування для зварювання плавленням. - К: Техніка, 1998.-17бс.

2. Милютин B.C., Коротков В.А. Источники питания для сварки : Учеб-ное пособие.-Челябинск: Металлургия Урала,1999.-3б8с.

3. Оборудование для дуговой сварки: Справочное пособие / Под редакцией В.В. Смитнова, Л.: Энергоатомиздат.-198б.-б5бс.