1.9 Джерела живлення для зварювання плавким електродом в середовищі аргону та його сумішах з активними газами

Відомі два способи зварювання плавким електродом в інертних газах. Зварювання постійним або змінним струмом (способи МІГ/МАГ) та спосіб імпульсно-дугового зварювання.

Зварювання постійним та змінним струмом в середовищі інертних газів може виконуватись з використанням джерел для зварювання неплавким електродом. Разом з цим, в останні роки розроблені спеціалізовані джерела інверторного типу для зварювання плавким електродом в аргоні, СО2 та їх сумішах.

У табл. 1.4 наведені технічні характеристики деяких вітчизняних та закордонних типів інверторних джерел для зварювання плавким електродом в середовищі захисних газів.