Тема 1 СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ